Facebook
Youtube
Instagram

Galgagutáért Alapítvány

25x25alap Galgagutáért Alapítvány
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-three-men-silhouette-image2218086 Galgagutai Polgárőr Egyesület
Web Galgagutai Sportegyesület
25x25vad Galgamenti Hagyományőrző és Természetvédő Vadásztársaság
25x25 Galgagutai Horgász Egyesület

50x50adakozzGalgagutáért Alapítvány
Nyilvántartási szám747
AlapítóGalgaguta Község Önkormányzata
Az alapítvány neveGalgagutáért Alapítvány
Az alapítvány székhelye 2686 Galgaguta, Kossuth út 86.
Az alapítványhoz csatlakozás lehetőségeNyílt
Az alapítvány típusaAlapítvány
Az alapítványnálkuratórium működik
Az alapítvány képviselőjeVarga Csaba
A képviseleti jog terjedelmeáltalános
A megbízás időtartamahatározatlan
Az alapítvány céljaAz Alapítvány célja a közösségi kezdeményezések segítése, az együttműködés és partneri
kapcsolatok elősegítése, illetve fejlesztése, a polgári és kulturális értékek, hagyományok megőrzése
és ápolása. Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a közterület rendezéséhez és fejlesztéséhez,
továbbá a település épületeinek bővítéséhez és berendezéseinek korszerűsítéséhez, azok
állagvédelméhez.
Kiemelt célja az alapítványnak a természet- és környezetvédelem.
Cél továbbá a határon átnyúló programok, projektek, valamint a regionális együttműködés
elősegítése és támogatása, valamint a közös turizmus, gazdaság és területfejlesztés elősegítése.
Az alapítvány célja továbbá minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet támogatása,
amely az alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.
Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében programokat, rendezvényeket szervez, illetve azok
szervezésében, lebonyolításában közreműködik, továbbá fejlesztési koncepciókat és terveket dolgoz
ki.
Az alapítvány elsődleges célja szerinti besorolásKulturális és információs, kommunikációs tevékenység
Az alapító okirat kelte2017.01.18.
Elérhetőség galgagutaertalapitvany@gmail.com