Facebook
Youtube
Instagram

Óvoda

ovoda01
Galgagutai "Manóvár" Óvoda

Intézményvezető: Megyeri Atilláné

06 35 378 245
ovoeva@galgaguta.hu
2686 Galgaguta Kossuth út 70.

torzskonyvgomb

Óvodánk a Galgagutai Manóvár Óvoda


2013 januárjától önálló intézményként működik, ahová jelenleg 27 vegyes életkorú gyermek jár.
A gyerekekkel két óvodapedagógus foglalkozik, munkánkat egy szakképzett dajka segíti.
Intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik, ahol egy szakácsnő és egy konyhai kisegítő végzi a teendőket. Az óvodás gyerekek étkeztetésén kívül az iskolás gyerekek és a szociálisan rászoruló emberek étkeztetését is ellátjuk.
Intézményünkben a szlovák nemzetiségi nyelvhez szoktatás folyik falunk szlovák nemzetiségére való tekintettel. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra nevelésre, a környezet megszerettetésére.
Az elmúlt évben két sikeres pályázaton vagyunk túl. A TÁMOP 6.1.2 egészségre nevelő pályázat megvalósítása során a gyermekek sokrétű egészségre nevelése folyt. Többféle, a gyermek életkori sajátosságainak megfelelő módon ismerkedtünk az egészséges életmóddal .Ennek összetevői:

egészséges ételek fogyasztása, sok mozgás, rendszeres orvosi szűrővizsgálatok fontossága. Sportversenyeket, bajnokságokat rendeztünk, mindezt játékos formában a gyerekek számára rengeteg élményt nyújtva. Ezek megszervezése az előttünk álló években is feladat lesz, ezzel folytatva az egészséges életmódra nevelést.

A másik pályázat a TÁMOP 3.1.1 Intézményfejlesztés gyermekeinkért címet viseli. A pályázat segítségével óvodánk tárgyi felszerelésének bővítésére is sor került. Új udvari játékokat vásároltunk, bútorok, fejlesztő eszközök beszerzésére került sor.

Az idén szülők támogatásával és társadalmi munkával ujjá építésre került az udvari babaház. Ezúton is mondunk köszönetet azoknak, akik ehhez bármiféle segítséget nyújtottak.

A nevelőmunka folyamatosságának biztosítása, színvonalának megtartása fontos feladat. Ehhez szükséges a pedagógusok meglévő szakmai érdeklődését továbbképzéseken való részvétellel biztosítani. A pályázat során ere is több lehetőség volt.

Óvodánkban logopédus foglalkozik a gyerekekkel, hetente egy alkalommal hitoktatás folyik, illetve lehetőség van angol nyelvi foglakozásokon való részvételre.

Óvodai nevelőmunkánkra a nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott, családias légkör jellemző, melyben minden gyermeknek megvan a lehetősége arra, hogy megfelelően fejlődjön, és mi ehhez minden segítséget megadunk.