Facebook
Youtube
Instagram

Kincskereső Általános Iskola

Unknown Kincskereső Általános Iskola
Berceli Széchenyi István Általános Iskola tagiskolája

Intézményvezető:
Molcsányi Éva

06 35 378 269
molceva@freemail.hu

Kincskereső Általános Iskola


A galgagutai Kincskereső Általános Iskola– Képviselőtestületi döntés értelmében – 2010. július 1-től a berceli Általános Iskola tagiskolája.
január 1-je óta fenntartónk a KLIK, a balassagyarmati Tankerülethez tartozunk.
Hivatalos nevünk és címünk:

Berceli Széchenyi István Általános Iskola
Kincskereső Tagiskolája

2686 Galgaguta, József A. út 15.
Tel.: 35-378-269

Általános ismertető:

A galgagutai Kincskereső Tagiskola szlovák nyelvet oktató nemzetiségi iskola. Az intézményben csak alsó tagozat működik, 1-4-es összevonásban folyik a tanítás. Az oktató-nevelő munka zavartalanságát biztosítják az iskola személyi és tárgyi feltételei. Van két osztályterem, tornaterem, 8 fős nyelvi laborunk, aszfaltozott, fajátékokkal felszerelt iskolaudvar. Közel a focipálya, melyet kihasználunk a testnevelés órákon. Közel a Kopasz-hegy, melyre évente többször felmászunk. Ugyancsak jó szemléltető eszköz a tanítás folyamán az iskola tájfolyosója, mely a falubeliektől gyűjtött régiségekkel van tele.
Kis létszámban, családias légkörben folyik az oktató-nevelő munka.
Az iskola 16 tanulójából 14 napközis. Az étkezést (tízórait és ebédet) a galgagutai Manóvár Óvoda konyhájáról szállítják hozzánk.
Az iskola munkatervében foglaltaknak értelmében az intézmény iránt érdeklődő gyerekek szabadon látogathatják a tanórákat.

Ebben a tanévben 3 fő bejáró tanulónk van (más településről, Bercelről).
Valamennyi tanuló hitoktatásra jár (evangélikus, katolikus).
Az intézményben néptánc szakkör működik. Vezeti: Molcsányi Éva néptáncoktató.

Továbbtanulási lehetősége a galgagutai gyerekeknek:
az 5. osztályosok hivatalos beiskolázási körzete a nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola.

Az intézmény igazgatója: Batta Tibor (elérhetősége: telefon: 35-535-017, berceli iskola)

Az intézmény dolgozói:

Dian Éva tanító

Molcsányi Éva tanító

Bágyon Zsuzsanna szlovák nyelvtanár

Ballóné Káplár Judit angol óraadó

Oláh Lászlóné takarító

Nemesi Mihályné takarító

Az intézmény nyitvatartása:

Hétfőtől péntekig: 7.3o – 16.oo

A 2014/15. tanévre beiratkozott tanulók:
1.osztály:
Csáki Gergely, Jele Nikolett
2.osztály
Bartos Tirza Sára, Blaskó Johanna, Csáki Bertalan, Farkas Áron, Horváth Veronika Radics Ramóna, Sneider László
1. osztály
Bándi Levente, Erdei Viktória, Varga Máté
2.osztály
Bágyon Bálint Máté, Finta Levente, Nagy Barnabás, Pál Krisztián

 

Iskolai élet

Egy tanévben két szülői értekezletet tartunk (szeptemberben és januárban), de a szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos és zökkenőmentes.
Tanév elején (szeptemberben) és tanév végén szervezünk egy-egy tanulmányi kirándulást.
Hagyományos ünnep számunkra a Kincskereső Iskolanap, melyet Móra Ferenc halálának évfordulójához, február 8-hoz kötünk.
Tartunk farsangot, gyereknapot, anyák napját. Megemlékezünk az aradi vértanúkról, október 23-ról, március 15-ről. Készülünk karácsonyi műsorral, melyet az utóbbi években advent utolsó vasárnapján a faluban, az Evangélikus Templom melletti téren is előadunk.
Ha lehetőségünk van versenyre visszük a tanulókat.
Jó az együttműködés a galgagutai Manóvár Óvodával. Alkalmanként kölcsönösen meghívjuk egymást programjainkra.

Fontos számunkra a gyerekek környezettudatos szemléletformálása. Ennek érdekében a gyerekek használt elemet, használt mobiltelefont és papírt, alumínium dobozt gyűjtenek
A mobiltelefon gyűjtés PontVelem akciója során az egy főre jutó mobiltelefon gyűjtésben, 2014-ben a mi iskolánk lett az első. Jutalmunk: egy 100.000-, forintos Samsung vásárlási utalvány volt.

Papírt a Zöld Híd Régió Kft.-vel kötött szerződés értelmében gyűjtünk immár harmadik éve. Több, mint 40 részt vevő iskolából már kétszer voltunk első helyezettek, ugyancsak az egy főre jutó papírmennyiséget alapul véve. A papír árán felül plusz pénzjutalomban részesültünk. A

befolyt összeget teljes egészében a tanulóknak szervezett programokra költjük, megkímélve ezáltal a szülői pénztárcákat. A teljesség igénye nélkül, pl. 2013 őszén 8 alkalommal vehettek részt a tanulók úszásoktatáson Bánkon.

 

2014/15-ös tanév fontosabb eseményei

Szeptember
Kirándultunk a nyírjesi Vadasparkba.

Február
6-án tartottuk a Kincskereső Iskolanapot, melyen vendégünk volt Jakus Julianna a balassagyarmati Mikszáth Művelődési Ház művelődésszervezője, s „Mulatság Mátyás udvarában” címmel játszóházat tartott a gyerekeknek. Az iskolanapon került sor az első osztályosok kincskeresőssé avatására.
Ehhez az ünnepünkhöz kötődik egy osztályonkénti tanulmányi versen, melyet Hugyecz Jánosné nyugdíjas tanító néni alapított. Az idén Aranytoll-díjban részesült: Csáki Gergely 1. osztályos és Horváth Veronika 2. osztályos tanuló. Gratulálunk nekik. Sajnos 3-4. osztályban nem tudtuk az idén kiadni a díjat.
9-én Becskén vettünk részt Móra versenyen. A 4 fős csapat 1. helyezést ért el, megelőzve 2 berceli, 2 nógrádsápi és 2 becskei csapatot. Nyerteseink: Bágyon Bálint, Finta Levente, Nagy Barnabás, Pál Krisztián 4. osztályos tanulók. Nekik is gratulálunk.
13-án farsangi mulatság volt az iskolában. Jelmezbemutató, játék és az elmaradhatatlan tombolasorsolás. Az egyik fődíjat (mágneses tábla) Radics Ramóna 2. o. tanuló, a másikat (tortát) pedig Jele Nikolett 1. o. tanuló nyerte.

Március
9-én az acsai Petőfi Sándor Általános Iskola meghívására 4 tanulóval részt vettünk helyesíró-szépíró versenyen. Valamennyien díjazottak lettek: Horváth Adél 1. osztályos tanuló helyesíró III. hely és szépíró III. hely; Radics Ramóna 2. osztályos tanuló szépíró I. hely; Finta Levente 4. osztályos tanuló helyesíró II. hely és szépíró III. hely valamint Pál Krisztián 4. osztályos tanuló szépíró II. hely. Gratulálunk nekik.