Facebook
Youtube
Instagram

Arika ma is tevékeny Galgaguta életében

Hegedűs Henrik tollából, Nógrád Megyei Hírlap 2018.

Hugyecz Jánosnét a legtöbben csak Arika néniként emlegetik a faluban, több száz tanítványa volt az évtizedek alatt.

Tiszteletre, szorgalomra és alázatra nevelt
Arika ma is tevékeny Galgaguta életében

A Berkenyén megrendezett október 22-i megyenapi ünnepségen vehette át a Pedagógus Szolgálati érdemérem kitüntetést Hugyecz Jánosné, a galgagutai Kincskereső Általános Iskola nyugalmazott tanítónője, aki örömmel tekintett vissza hosszú pályafutására.

Galgaguta – 1964-ben végeztem el Budapesten a Felsőfokú Tanítóképző Főiskolát – kezdte emlékeinek felidézését Hugyecz Jánosné. – Első nógrádi állomáshelyem a szomszédos Nógrádkövesden volt, ahol 1971-ig tevékenykedtem, innen kerültem át Galgagutára, és 2000-ben elkövetkezett nyugdíjazásomig itt dolgoztam. Mindeközben aktív közösségi életet éltem, közel húsz éven át vezettem a nyugdíjas klubot, szerkesztettem a helyi újságot,
a Szókimondót, voltam önkormányzati képviselő és a Mozaik Művelődési Kör vezetőségi tagjaként igyekeztem minél élénkebbé tenni a falu kulturális életét. A gyerekek, a korábbi tanítványok által még ma is “Arika néni” megszólítással illetett asszony úgy véli, a régebbi időkben talán némileg könyebb volt,
a hat-tizenegy éves korosztályt nevelgető tanítók dolga.
-Rendkívüli mértékben felgyorsult a világ – hasonlítja össze a hetvenes-nyolcvanas évek korszakát a huszonegyedik századi jelennel. – Egyaránt tanítottam összevont és “szóló” osztályokat, és őszintén meg kell mondanom, sokkal nagyobb fegyelemmel szembesültünk akkoriban.
Persze nagyban függött minden attól, ki milyen családi háttérrel rendelkezett, ki milyen útravalókat hozott magával az óvodából. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a több száz régi tanítványom között rengeteg diplomás akad, pedagógusok, orvosok, jogászok, de sokukból lett kiváló kétkezi szakmunkás is. Igyekeztem őket a másik emberrel szembeni kellő tiszteletre, a tanulás iránti áldozatra, a megfelelő szorgalomra nevelni, hiszen csak ezekkel az erényekkel válhatnak teljes értékű felnőtté. Mindehhez természetesen elengedhetetlen a pedagógus részéről is a maximális odaadás és a feladatra való összpontosítás.
“Arika” néni hozzáteszi, sajnos a mai fiatalok kevésbé olvasottak, mint elődeik, hiszen ott az internet, amelyben elmerülnek, néhány kattintással bármilyen információ elérhető és megtekinthető. A jelenlegi oktatási folyamat megváltozott, modernebbek lettek a tanítás körülményei, ugyanakkor nagy felelősség terheli a szülőket és a pedagógusokat is, hogy a világhálónak a hasznosabb oldalai felé fordítsák őket, és ne az értékesebb dolgoktól vegyék el az időt. Kiemeli, ami igencsak elszomorító, a szülőkkel történő tartalmas beszélgetésekre is egyre kevesebb az idő.
-Nagyon lényegesnek tartom a szülőföld, a szülőhely határtalan szeretetét – fejezi be gondolatait Hugyecz Jánosné -, ami ma is éppolyan fontos, mint sok évvel ezelőtt, és amit ez a vallomás tökéletesen tükröz: “bármerre visz sorsom útja, hazavágyom csendes kis falumba”. Szeretném, ha a feltörekvő nemzedékek is magukénak vallanák ezt a szép bölcsességet.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*